שירותים

בדיקות

 • בדיקת רופא מקיפה
 • בדיקת שתן
 • בדיקת משטח גרון מהיר
 • בדיקת סיטוראצייה
 • בדיקת סוכר
 • בדיקת א.ק.ג
 • בדיקת בדיקת לחץ דם
 • בדיקת חום
 • * ספירת דם – במרפאה ברחובות בלבד

טיפולים

 • טיפול בחתכים
 • טיפול ראשוני בכוויות
 • ביצוע הדבקות
 • חבישה
 • זריקות פוריות
 • זריקות נגד כאבים
 • זריקות לטיפול באלרגיה
 • זריקות סדרתיות
 • עירוי נוזלים

שירותים נוספים

 • מתן טיפול תרופתי ראשוני
 • רפואת שיניים חירום
 • מתן מרשמים
מוקד לילה
הזמנת רופא עד הבית
רפואת שיניים בחירום
הפנייה למיון – טופס 17
מתן מרשמים

לחצו ליצירת קשר

 

טלפון רב קוי: 
03-9666770

פתוח